Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Dny české a německé kultury v Drážďanech,
Ústí nad Labem a v Euroregionu Elbe/Labe


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /kunden/116207_01099/webseiten/projekte/tdkt/site/templates/views/snippets/contentparts/text_1_col.snippet.php on line 5

88 kulturních akcí během 20 dnů v Euroregionu Elbe/Labe

Od 23. října do 11. listopadu 2018 jste srdečně zváni na 20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe na obou stranách hranice. Pro tento jubilejní ročník je připraveno během dvaceti dnů (bez prologu a epilogu) 63 kulturních akcí na německé a 25 na české straně. V letošním roce si dali pořadatelé za cíl uspořádat více akcí mimo města Drážďany a Ústí nad Labem.

Franz Kafka

Hlavním tématem letošního ročníku na české straně je německá literatura z českých zemí. Zaměřili jsme se především na jejího nejvýznamnějšího zástupce Franze Kafku. Právě jeho texty je inspirována řada připravovaných kulturních akcí různých žánrů, které tak nabízejí nejen hledání souvislostí v životě slavného spisovatele, ale i zamyšlení nad aktuálností jeho díla v dnešní době. 

Rozmanitost, setkávání a diskuze

Osvědčeným způsobem se zabýváme všemi aspekty pojmu kultura, a to různorodým programem v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternative, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání. Festivalový program je určen široké veřejnosti. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace. Festival zahájí na české straně slavnostní koncert Ivy Bittové a Hany Kotkové v úterý 23. října 2018 v Ústí nad Labem.

Partnerský region Liberec na německé straně

Již několik let je součástí programu DČNK prezentace jednoho partnerského regionu z České republiky. Jejím cílem je zvýšení zájmu o sousední zemi – jak v oblasti kultury, tak i cestovního ruchu. V letošním roce se německému publiku představí Liberecký kraj.

Záštita festivalu

Záštitu nad festivalem převzali ministerský předseda Svobodného státu Sasko pan Michael Kretschmer, velvyslanec České republiky v Německu J. E. Tomáš Jan Podivínský a ministr kultury České republiky Antonín Staněk.  Jak uvedl v dopise adresovaném Collegiu Bohemicu, „Ministerstvo kultury považuje festival za jeden z hlavních nosných pilířů česko-německého přátelství v oblasti kultury a bude i v následujících letech usilovat o podporu jeho kontinuity“.  

Pestrost na první pohled

Regionální partner: Liberecký kraj

Vážení obdivovatelé kultury a umění,

jsem velmi rád, že Liberecký kraj znovu poskytl na Dny české a německé kultury zajímavý program, tentokrát do letošního jubilejního 20. ročníku. Nabízíme to nejlepší z hudební, divadelní a knižní scény doplněné o textilní a sklářskou tvorbu.

Od dětství žiju v Hrádku nad Nisou, ve městě v srdci česko-německo-polského euroregionu, které se nachází v Trojzemí. Proto je pro mě téma pochopení a tolerance mezi národy opravdu stěžejní. Umění a kultura dokážou „komunikovat beze slov“, protože se dotýkají smyslů a citů člověka, přinášejí radost a porozumění. K vzájemnému pochopení vede cesta dlouhá, ale každý krůček, který směřuje k tomu, že jsou si naše národy zase o kousek blíž, je cenný. A tím významným a velkým krokem právě Dny české a německé kultury jsou.

Těší mě, že smím společně s představiteli Svobodného státu Sasko zahájit tento zajímavý kulturní počin, který je pro příhraniční oblast obou našich států tak významný. Významný právě proto, neboť každá se zúčastněných zemí může přeshraničním sousedům prostřednictvím umění a kultury přiblížit svou mentalitu, životní hodnoty, aktuální problémy a přání.

Festival zahájí baletní soubor libereckého divadla F. X. Šaldy, který předvede drama v taneční podobě Dům Bernardy Alby. Pro zakončení jsme zvolili vystoupení jazzového kvartetu Lípa Musica. Věřím, že jsme vybrali dobře a že všichni přítomní si odnesou krásný kulturní zážitek.

Martin Půta

Seit einigen Jahren gehört die Präsentation einer Partnerregion aus der Tschechischen Republik zum Programm der TDKT, um die Wahrnehmung von Tschechien in Deutschland zu verbessern. 2018 stellt sich die Region Liberec in verschiedenen Veranstaltungsformaten sowohl kulturell als auch touristisch vor.

Als Kulturbotschafter der Region Liberec beim diesjährigen Festival konnte der Schriftsteller und Musiker Jaroslav Rudiš gewonnen werden. Zu Erleben ist er bei fünf verschiedenen Veranstaltungen und Veranstaltungsformaten auf beiden Seiten der Grenze: In Dresden, Ústí nad Labem sowie auch in Liberec.

Glas & Schmuck, Modenschau, Tänze & Gesänge, Tourismus
Die Partnerregion des Festivals präsentiert sich in der Centrum Galerie Dresden. Zu erleben sind der Verband der Glas- und Bijouteriehersteller mit seiner bis ins 16. Jahrhundert zurückreichenden Tradition der Glas- und Schmuck-Herstellung, eine Werkstatt für Groß und Klein, eine attraktive Modenschau und das Ensemble Horačky mit Tänzen und Gesängen aus
Liberec. Man kann selbst Mode- oder Weihnachtsschmuck herstellen und sich einen Eindruck von Produkten der Firma Jablobijoux aus Jablonec nad Nisou (Gablonz) verschaffen. Es werden zahlreiche touristische Anziehungspunkte vorgestellt, um auf die Partnerregion neugierig zu machen, die nur einen Katzensprung von Dresden entfernt liegt.

Der Liberecký kraj (deutsch Reichenberger Region) ist eine der 14 Regionen in Tschechien. Die auf die Fläche bezogen kleinste tschechische Region (außer der Hauptstadt Prag) liegt im Nordosten Böhmens. Verwaltungssitz ist Liberec (deutsch Reichenberg). Hier befindet sich das Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien.

Mehr auf Wikipedia.de

Homepage der Region (CZ/EN)

Touristische Homepage der Region (DE/CZ/EN/PL/NL/RU)