Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Festival


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /kunden/116207_01099/webseiten/projekte/tdkt/site/templates/views/snippets/contentparts/text_1_col.snippet.php on line 5

Cílem festivalu Dny české a německé kultury je dodávání nových impulzů pro kulturní práci v příhraničním regionu a trvalé sdružování lidí prostřednictvím rozmanité nabídky akcí. Hlavním záměrem je probudit a podporovat zájem o kulturu sousední země u návštěvníků jednotlivých festivalových akcí, organizací a kulturních činitelů skrze prezentaci kulturního programu pro všechny věkové a zájmové kategorie. V popředí stojí podpora dialogu mezi lidmi obou zemí, který umožňuje poznávání se, vzájemné pochopení a přijetí toho druhého, dialogu, který usiluje o vybudování vzájemnosti a znovuobjevení společného kulturního rámce.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /kunden/116207_01099/webseiten/projekte/tdkt/site/templates/views/snippets/special_functions/list_subpages.snippet.php on line 4