Tschechisch-Deutsche Kulturtage Logo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

1999-2006-2018


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /kunden/116207_01099/webseiten/projekte/tdkt/site/templates/views/snippets/contentparts/text_1_col.snippet.php on line 5

Dny české a německé kultury (DČNK) iniciovala v roce 1999 Nadace Brücke/Most, která byla 19 let hlavním organizátorem festivalu. Ten se postupně stal největší přehlídkou české kultury v zahraničí. V roce 2006 byla v jeho rámci zahájena i prezentace německé kultury v severních Čechách. Jelikož Nadace Brücke/Most nemůže DČNK z finačních důvodů nadále organizovat, rozhodla se převzít od ledna 2018 pořadatelství a organizaci festivalu německá strana Euroregionu Elbe/Labe společně s Collegiem Bohemicem.

Dalšími hlavními pořadateli jsou Zemské hlavní město Drážďany a Generální konzulát České republiky v Drážďanech. Ruku v ruce s dlouholetými partnery se má síť pořadatelů dále rozrůstat.

Na české straně se koná festival od roku 2017 pod taktovkou Collegia Bohemica v Ústí nad Labem.

20. ročník


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /kunden/116207_01099/webseiten/projekte/tdkt/site/templates/views/snippets/contentparts/text_1_col.snippet.php on line 5

88 kulturních akcí během 20 dnů v Euroregionu Elbe/Labe

Od 23. října do 11. listopadu 2018 jste srdečně zváni na 20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe na obou stranách hranice. Pro tento jubilejní ročník je připraveno během dvaceti dnů (bez prologu a epilogu) 63 kulturních akcí na německé a 25 na české straně. V letošním roce si dali pořadatelé za cíl uspořádat více akcí mimo města Drážďany a Ústí nad Labem.

Franz Kafka

Hlavním tématem letošního ročníku na české straně je německá literatura z českých zemí. Zaměřili jsme se především na jejího nejvýznamnějšího zástupce Franze Kafku. Právě jeho texty je inspirována řada připravovaných kulturních akcí různých žánrů, které tak nabízejí nejen hledání souvislostí v životě slavného spisovatele, ale i zamyšlení nad aktuálností jeho díla v dnešní době. 

Záštita festivalu

Záštitu nad letošním festivalem převzali ministerský předseda Svobodného státu Sasko pan Michael Kretschmer, velvyslanec České republiky v Německu J. E. Tomáš Jan Podivínský a ministr kultury České republiky Antonín Staněk. Jak uvedl v dopise adresovaném Collegiu Bohemicu, „Ministerstvo kultury považuje festival za jeden z hlavních nosných pilířů česko-německého přátelství v oblasti kultury a bude i v následujících letech usilovat o podporu jeho kontinuity“.  

Zdravice 2018


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /kunden/116207_01099/webseiten/projekte/tdkt/site/templates/views/snippets/contentparts/text_1_col.snippet.php on line 5

Milí přátelé v České republice a v Německu,

Dny české a německé kultury byly před mnoha lety založeny proto, aby podporovaly kulturní výměnu mezi Českem a Německem, aby posilovaly vzájemná přeshraniční setkávání, především ale proto, abychom společně slavili. Oslavovat přitom nemusíme jen vzájemně obohacující kulturní různorodost v Euroregionu Elbe/Labe, ale především skutečnost, že takovéto bohulibé přeshraniční projekty smí být v současné Evropě pravidlem, nikoliv výjimkou. Pro Goethe-Institut, který je v České republice hostem již téměř tři desetiletí, je velkou radostí, že může být pro tento festival dlouholetým stabilním partnerem.

Naši přátelé z Collegia Bohemica si pro Ústí nad Labem připravili bohatý kulturní program, který v jubilejním roce 2018 klade velký důraz na Franze Kafku. To, že se koncerty, čtení či filmová představení v Ústí věnují životu a dílu světoznámého spisovatele, jehož jméno je obyčejně spíše než s malebným labským údolím spojováno s pražskými kavárnami, považuji za velmi vhodné. Ostatně i autor sám nebyl „jen“ pražským spisovatelem. Věděli jste například, že můžeme Franze Kafku považovat za vizionáře v oblasti virtuální reality? Při objevování tohoto vynálezu zavedou Dny české a německé kultury své návštěvníky s datovými brýlemi do pokoje samotného Řehoře Samsy, kde mohou na vlastní kůži (virtuálně) zažít svou proměnu v obří hmyz. Radikální experiment mezi elektronikou a literaturou, v němž se prolíná literární a digitální imaginace. Úspěšný projekt Goethe-Institutu, který chceme v Ústí obzvláště rádi představit. Osobně se velmi těším na koncert Kafka Bandu a na literární program o německé literatuře z Čech, ze země, která je mému srdci obzvláště blízká.

Přeji Dnům české a německé kultury mnoho úspěchů a všem návštěvníkům působivé zážitky. Mé díky patří všem, kdo přispívají ke zdaru tohoto důležitého
kulturního festivalu.

Berthold Franke
Ředitel Goethe-Institutu s mezinárodním pověřením pro střední a východní Evropu